INNAT

February
27

INNAT / 2024 SS

IMG_7290

basque ns Tee / size 1 / natural / 17,050 yen (incl. tax)

IMG_7288

basque ss Tee / size 2 / natural / 18,150 yen (incl. tax)

IMG_7289

basque ss Tee / size 1 / black / 18,150 yen (incl. tax)

IMG_7277

mesh vest / size 3 / beige / 35,200 yen (incl. tax)

IMG_7278

mesh vest / size 2 / sumikuro / 35,200 yen (incl. tax)

IMG_7282

embroidery shirt / size 2 / sumikuro / 59,400 yen (incl. tax)

IMG_7280

type 1 tracker shirt jacket / size 1 / 49,500 yen (incl. tax)

IMG_7509

sleeping shirt / size 2 / beige / 31,900 yen (incl. tax)

IMG_7511

sleeping shirt / size 2 / sumikuro / 31,900 yen (incl. tax)

IMG_7283

duster shirt coat / size 2 / sumikuro / 46,200 yen (incl. tax)

IMG_7284

65 cargo pants / size 3 / natural / 42,900 yen (incl. tax)

IMG_7286

65 cargo pants / size 1 / green / 42,900 yen (incl. tax)

IMG_7287

65 cargo pants / size 2 / sumikuro / 42,900 yen (incl. tax)